Beviljade produktionsstöd hösten 2015

skarmavbild_2015-11-09_kl._10.16.31.png

Stillbild från Izabela

PR-00745 U-turn by punk kid
Dokumentär, 28 min
Sökande: Gullis Demirel, Färjestaden
Beslut: 9 000:-

Människor i marginalen är alltid spännande, och det som ser anarkistiskt ut på ytan bygger ofta på interna strukturer och maktförhållanden som är mycket intressanta att utforska. Juryn ser potential i projektet och anser att det är helt avgörande att filmaren verkligen lyckas ta sig in i gruppen för att kunna berätta inifrån. Reaktors stöd ska ge filmaren möjlighet att lägga tid och resurser på att bli accepterad av gruppen och börja samla material. Vi vill väldigt gärna veta mer om dessa människor som har byggt sig ett samhälle utanför samhället.

 

PR-00764 Izabela
Dokumentär, 28 min
Sökande: Ylvaa Johansson, Karlstad/Västervik
Beslut: 16 000:-

Ett angeläget ämne med potential att bli en viktig och gripande berättelse om livschanser i Europa idag. En stor styrka för projektet ligger i att filmaren redan har byggt en förtroendefull relation med huvudpersonen. Formatet känns lagom. Juryn vill uppmuntra till att söka stöd också från andra håll för att få full finansiering för projektet.

 

PR-00767 Pangpang
Spelfilm, 5 min
Sökande: Emma Torsander, Skärholmen/Böda
Beslut: 10 000:-

En laddad berättelse om maktkamp mellan unga systrar! Här finns en spännande psykologi och trovärdighet i detaljerna. Storyn är provokativ på ett bra sätt, och det korta formatet gör upplevelsen intensiv. Budgeten är i minsta laget, finns det andra aktörer att söka stöd hos? Ett plus för den tydliga ansökan med genomarbetad projektplan!


PR-00769 Untitled
Spelfilm, 15 min
Sökande: Shiv Srinath, Karlskrona
Beslut: 10 000:-

Projektet känns superintressant, det har spännande detaljer, poesi och är triggande suggestivt. Samtidigt blir det svårt för juryn att greppa manuset utifrån ansökningsunderlaget. Med tanke på filmarens oerfarenhet kan juryn se en risk att projektet blir övermäktigt. Samtidigt vill vi absolut inte gå miste om denna mycket speciella berättelse. Därför går Reaktor in och finansierar ett mentorskap som ska leda till att de första bilderna blir verklighet.


PR-00773 Catlove
Spelfilm, 10 min
Sökande: Lisa Samanya Croall, Stockholm/Växjö
Beslut: 10 000:- (letter of intent på 20 000:-)

Det är inte ofta man ser en romantisk kärleksfilm nuförtiden, fastän kärleken styr så många av våra livsval. Juryn gillar genren och gör tummen upp för ett välskrivet manus. Men skulle också vilja veta mer om hur bildspråket kommer att se ut. Det saknas motfinansiering för ett stöd över 10 000:-, därför går Reaktor in med ett Letter of intent där insatsen höjs med 20 000:- om filmaren lyckas hitta en medfinansiering i motsvarande storlek. Juryn vill uppmuntra filmaren att låta projektet ta tid och att inte börja filma förrän en rimlig finansiering är i hamn.

 

PR-00774 Iris
Spelfilm, 15 min
Sökande: Mattias Olsson, Karlskrona
Beslut: 15 000:- 

En riktig rysare! Juryn blir pigg av både genren och ett väl genomarbetat ansökningsunderlag. Manuset är övertygande, men projektet innehåller också utmaningar både på den tekniska sidan och vad gäller skådespelarinsatsen. Reaktor vill gärna vara med och se framtiden för denna film.


PR-00729 
Dokumentär, 28 min
Sundsvall/Olofström
Beslut: Avslag

Juryn har inte utifrån synopsis och projektbeskrivning lyckats förstå vad syftet med filmen är, och vad vi ska lära oss av Andreas havererade livsdrömmar. Det skulle kunna finnas andra, mer allmängiltiga uppslag till berättelser i huvudpersonens livssituation, men ett rent personporträtt så som det är beskrivet i ansökan har juryn svårt att hitta filmisk bärighet för. 

 

PR-00765 
Spelfilm, 80 min
Kalmar
Beslut: Avslag

Projektidén är viktig och bra, men här finns ännu bara ett ämne och ingen tydlig berättelse. Manuset behöver vässas betydligt, och det finns en farhåga att detta kan bli för stort för en oerfaren filmare. Ansökan är inte heller komplett, det saknas en genomarbetad budget. Men juryn vill ändå uppmuntra till att börja jobba på filmen rent konkret. Låna gärna teknik av Reaktor Sydost, gå ut och börja filma! Det finns en chans att berättelsen klarnar när de första bilderna är tagna.


PR-00768 
Dokumentär, 55 min
Oskarshamn
Beslut: Avslag

En film om ett av de märkligaste infrastrukturprojekten i Sverige. Här finns både seriositet och ambition, och juryn gillar det filosofiska anslaget. Filmen har en tydlig idé och en genomtänkt historisk inramning. Samtidigt känns det inte att Reaktors pengar kan tillföra projektet särskilt mycket. Enligt budget krävs stora resurser, vilka andra finansiärer kommer att vilja gå in med så mycket pengar? Juryn har respekt för ambitionen men är bekymrad för hur den kommer att stå sig i verkligheten.

PR-00770 
Dokumentär, 30 min
Karlskrona 
Beslut: Avslag

Ett projekt med hjärta och stark lokal förankring! Det känns som en tuff utmaning att bygga en film i huvudsak på tecknade stillbilder, och juryn rekommenderar att fundera vidare över hur filmmediet kan användas till att göra denna berättelse levande. Filmen om bostadsområdet bör absolut göras, men projektet saknar i nuvarande tappning det allmängiltiga som gör det intressant för en publik utanför bostadsområdet. Dock är juryn övertygad om att fler lokala aktörer gärna går in och stöttar detta fina projekt. Ett stort lycka till!

 

PR-00771
Dokumentär, 58 min
Lammhult
Beslut: Avslag

Det armeniska folkets historia är ett mycket intressant ämne med angelägna förgreningar in i vår nutid. Men juryn har inte lyckats finna själva berättelsen i ansökningsunderlaget. Det framgår inte heller vilka ingångar filmaren har till sina huvudpersoner. Kommer de att berätta? Projektet känns ofärdigt i detta skede, men juryn vill uppmuntra till att utveckla storyn.


PR-00772
Spelfilm, 110 min
Växjö
Beslut: Avslag

Ett högtflygande projekt som än så länge saknar landningsbana. Filmaren siktar på en miljonbudget men har inte lyckats förtydliga för juryn vad man vill åstadkomma, och på vilket sätt Reaktors pengar kan göra nytta. Kvantitet är inte allt, och en välarbetad budget ett måste för varje seriös filmproduktion. Går det att starta projektet i ett mindre format? Kanske krävs det en pilot för att få projektet att flyga. 

 

PR-00775
Annat, 15 min
Göteborg/Karlskrona/Karlshamn 
Beslut: Avslag

Ett projekt som bär på så många lager att det är svårt att tränga fram till kärnan. Hur gestaltar man kulturpolitik på ett konstnärligt sätt? Och vad ska filmen åstadkomma? Varför är just film det rätta mediet för denna berättelse? Juryn har svårt att greppa syftet med filmen och går vilse i ämnets komplexitet. Ansökningsunderlaget förmår tyvärr inte att leverera den välbehövliga vägledningen.

 

PR-00776 
Spelfilm (pilot), 10 min
Växjö.
Beslut: Avslag

Ett ämne väl värt att belysa - segregation, rädslor, fördomar. Dock saknar juryn det konkreta anslaget i ansökan, och ser en risk att hela projektet fastnar i idéstadiet. Juryn vill därför uppmana filmaren att helt enkelt börja spela in, och bjuder in till ett möte om hur Reaktor rent praktiskt kan stötta detta projekt, t.ex. med tekniklån. Det är dags att spola fram från ord till handling!