Beviljade produktionsstöd hösten 2017

Juryn har den 27 oktober 2017 vid sitt möte på Reaktor Sydosts kontor i Växjö kommit fram till följande beslut: 

PR 00916 Till ett land i norr
Dokumentär, 92 min
Sökande: Jasmijn Kooijman, Göteborg (inspelning sker till stora delar på Öland/ i Kalmar)
Beslut: 30.000 kr

Juryn är jublande glad över att se detta inspirerande dokumentärfilmsprojekt. Sökanden har byggt upp en unik relation med sina protagonister och levererar ett filmmaterial som är trovärdigt, varmt och genuint. Det långa tidsperspektivet känns spännande. En enhällig jury väljer att ge stöd till detta lovande filmprojekt.  

PR 00918 Vägskäl
Dokumentär, 15 min
Sökande: André Larsson, Umeå (uppväxt i Blekinge)
Beslut: 30.000 kr

Landsbygdsproblemet är inte unikt, samtidigt får vi inte sluta diskutera det. Juryn gillar filmteamets ambition att ta sig bortom ett polariserande betraktelsesätt. Ett längre prov på det tilltänkta visuella uttrycket hade uppskattats, men detta kan förhoppningsvis pilotfilmen råda bot på. Ett plus för den välgjorda projektbeskrivningen.

PR 00919 Allvaret
Spelfilm, 15 min
Sökande: Farima Karimi, Stockholm (inspelning på Öland)
Beslut: 30.000 kr med villkor om inspelningsplats

Filmprojektet känns gediget och juryn ser en styrka i det avgränsade formatet. Möjligen kan dialogen förfinas för att undvika att den blir övertydlig. Juryn tror på denna film och vill gärna stötta projektet. Eftersom teamets anknytning till Reaktors verksamhetsområde är svag villkoras stödet med att del av inspelningen sker på Öland. 

PR 00848
Dokumentär, 90 min
Beslut: avslag

Juryn ser en diskrepans mellan den uttryckta ambitionen och budskapet för denna film och det filmmaterial som presenteras. Valet av huvudperson gör att det känns etiskt tveksamt att stötta detta projekt.  

PR 00871
Spelfilm, 15 min
Beslut: avslag

Juryn blir berörd av och förstår sökandes personliga koppling till filmens ämne, men tror att det blir mycket svårt att överföra manusförfattarens innersta tankevärld till en filmberättelse som en publik kan förstå och ta till sig. Även efter omarbetning av manuset är juryn osäker på om film är rätt medium för denna mycket personliga berättelse. 

PR 00914
Spelfilm, 60 min
Beslut: avslag

Projektet sticker ut i sin storslagenhet, men juryn är tveksam angående genomförbarheten. Trailern övertygar inte. Reaktor uppmuntrar den sökande att ta sig an kortare format för att visa att sökande kan förvalta en filmberättelse från början till slut. Vi ser fram emot fortsatt kontakt. 

PR 00915 
Spelfilm, 120 min
Beslut: avslag

Ett ambitiöst projekt som innehåller (för) många komplexa frågor. Problemformuleringen i ansökan känns allmän och vag. Detta tillsammans med den mycket svaga anknytningen till Reaktors verksamhetsområde gör att juryn väljer att inte stötta projektet.  

PR 00917 
Animation, 1 min
Beslut: avslag

Juryn blir charmad av det superkorta formatet men kan inte av ansökan och testfilmen förstå vad filmen ska handla om. Vi önskar dock lycka till och skulle bli glada om vi fick se slutresultatet. 

PR 00921
Dokumentär, 70 min
Beslut: avslag

Det är intressant med kulturformar som är förvisade utanför prestigekulturens strålkastare, och filmen har säkert en stor målgrupp. Men juryn känner utifrån projektbeskrivning och trailer en osäkerhet om detta kommer att bli en berättelse som är filmiskt intressant och bärande. Vi är på grund av sökandens långa yrkeserfarenhet säkra på att filmen kommer att förverkligas och hitta sin målgrupp också utan Reaktors stöd.  

PR 00922
Spelfilm, 7 min
Beslut: avslag 

Projektet är genomförbart men kräver utsökta skådespelarinsatser och ett gediget filmarbete. Juryn upplever att den sökande saknar erfarenhet av berättelser i filmformat och uppmuntrar till att låna teknik av Reaktor samt att fördjupa sig i filmmediets grunder för att kanske längre fram kunna återkomma med ett stödmoget projekt.