Film i skolan-dag i Kalmar

Markera i almanackan att du ska vara i Kalmar tisdagen den 31/10. Då arrangerar Svenska Filminstitutet och Reaktor Sydost "Film i skolan dagen" 2017 med temat " Film över alla gränser". Det blir en dag om filmens kraft och möjligheter för dig arbetar och som vill arbeta med film i skolan. 

Nedan förmiddagens program i Filminstitutets regi. Eftermiddagen arrangerars av Reaktor och är under planering.  

  • Malena Janson, fil dr i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur, om gränser mellan medier och verklighet: "Verkligen? Film, spel, lek och bok – en helt riktig framställning"
  • Linda Sternö - Akademi Valand – Barnfilmskolan - filmskapande i möte mellan generationer och kulturer.
  • Estradpoeten och transaktivisten Yolanda Bohm, vice ordförande RFSL ungdom om hur sexualitet och identitet representeras i film och om hur skolan kan skapa trygga rum och ge verktyg att handskas med hat.
  • Johan Berg, forskningsingenjör på filosofiska avdelningen vid KTH, om att prata kring filosofiska frågor med barn med hjälp av film.
Taggar: Filmare, Pedagog