Gå en kurs i filmregi

Stockholms Dramatiska Högskola ordnar i samverkan med Filmbasen en fristående kurs i filmregi. Kursen är för dig som redan gjort några filmer – kort fiktion, dokumentär eller hybrid. Den är på heltid under en termin och ger 30 högskolepoäng. Det spännande är att 1-3 personer kan söka med samma filmprojekt! Parallellt med att ni utvecklar och genomför era filmprojekt ges delkurser i projektutveckling, personinstruktion, filmisk gestaltning, analys och produktionsförberedelser.

Kursen är förlagd till Filmbasens och StDH:s lokaler i Subtopia, Botkyrka.

Kursen ges på grundnivå (dock ej för nybörjare) och är tänkt att ge kompletterande kunskaper i filmregi och projektutveckling till dig som redan är filmare, men som inte gått en kandidatutbildning i filmregi.

Kursen leds av Anne-Marie Söhrman Fermelin och Joakim Blendulf från Filmbasen och Ylva Gustavsson, lektor i filmregi från StDH. Gästlärare och externa handledare tillkommer. Sista ansökningsdag är 2 maj.

Sök till kursen här.

Taggar: Filmare