Upphandling av undervisningsfilmer till Filmriket

FILMSKOLA - Filma med en smartphone eller en surfplatta

Genre: 
Filmskola
Producent: 
Filmriket

Produktionsbolag/filmare sökes för undervisningsfilmer till Filmriket! Filmriket utvecklar en digital plattform för hur en kan jobba med rörlig bild i grundskolan. Till den digitala plattformen kommer Filmriket producera ett antal undervisningsfilmer i hur en producerar film.

Administrativa villkor

Reaktor Sydost genomför en förenklad upphandling.

Frågor kring uppdraget ställas till martin[a]reaktorsydost.se

Anbud lämnas till malin[a]reaktorsydost.se med ämnesrubrik: ”Filmproduktion Filmriket” senast 2017-10-16. Anbudets giltighet förlängs automatiskt vid en eventuell överprövning med fyra månader.

Krav på leverantören

  • Vi söker ett formstarkt bolag/filmare som kan ansvara för och genomföra hela filmproduktionen från idé till färdig produktion. Bolaget ska ha jobbat med pedagogisk filmproduktioner tidigare och Film i Skolan projekt.
  • Vår målgrupp är ungdomar och det är viktigt att bolaget/personen har insikt i formspråk och tilltal som tilltalar målgruppen. 
  • I produktionen kommer vi jobba med ungdomar och det är ett krav att tidigare ha jobbat med barn och unga.

 Krav på produkten

  • Målgruppsanpassat formspråk och tilltal.
  • Följa samma profil som Filmrikets tidigare producerade ”Filmskolefilmer”, se YouTube ”I Filmriket”.
  • Ungdomar i bild som på ett övertygande sätt inspirerar och utbildar andra ungdomar.
  • Kunna jobba fram manus under november för att leverera slutprodukt med start 15 december. Slutleverans senast 15 januari.

Introduktionsfilm Längd: 2 min

En introduktionsfilm som ligger på första sidan vars syfte är att lyfta fram varför det är så viktigt att lära sig om film och rörlig bild redan i skolan. Filmen tar upp frågor som varför är film viktigt? Filmens påverkan? Vad är filmriket? Koppling till läroplanen och förklaring av lektionspaketen. Hur använder jag som pedagog Filmriket?

Filmskolan Längd: 2- 4 min

Steg för steg instruktioner som tar dig igenom hela produktionsprocessen från idé till färdig film. Filmerna är gjorda av unga för unga för att skapa hög igenkänning och identifikation.

Skall produceras:

Filmskolan Fiktion 
1. Filmidé   
2. Manus utveckling
3. Publicering 

Produktion filmer (nr 4-7 är färdiga ingår ej i upphandling)
4. Filma med smartphone.
5. Publicering Läroplattformen 
6. Bildmanus
7. Inspelning

Skall produceras

Filmskolan Vlogg
1.Så här gör du en vlogg - argumentera, visa, berätta, källkritik
2. Hur gör man en vlogg - tekniskt 
3. Tänk på det här när du gör en vlogg -

Anbudsutvärdering

Reaktor Sydost kommer utvärdera anbuden i förhållande till pris och kvalité.