kalmars_jagarinnor.png

Juryn föll för Kalmars jägarinnor.