Nu startar vi Filmfond Blekinge Småland

Destinations- och näringslivsutveckling står i centrum. Hösten 2016 avser vi att driva en förstudie med avsikt att lyssna till de som redan har lyckats. Identifiera våra regionala, kommunala och enskilda samverkansaktörer. Tillsammmans gör vi Blekinge och Småland till en stark filmregion med stor nationell och internationell lyskraft.

Varmt välkommen med dina behov och tankar!

Projektledare
Henrik JP Åkesson
0
708-859 951
jp@reaktorsydost.se

Kontakt projektledare

Henrik JP Åkesson
0708-859 951
jp@reaktorsydost.se

Bakgrund och syfte

Filmbolag hör av sig om inspelning i Blekinge och Småland på löpande band. Idag finns ingen struktur för att ta emot dessa förfrågningar utan allt löses ad hoc. Reaktor Sydost och intressegruppen Filma menar att det är dags att skapa en tydlig struktur för att ta del av de stora vinster som en filminspelning genererar för regionen både vad gäller marknadsföring och utveckling av näringslivet. 

Reaktor Sydosts arbete syftar till att samordna starten av Filmfond Blekinge Småland som samordnande och utvecklande funktion för filmproduktioner i regionen. På sikt ska fonden också kunna vara med och finansiera filmprojekt som är värdefulla för regionen och som positionerar Blekinge Småland som destinationer för en bred målgrupp i Sverige och utomlands.

Syftet med Filmfond Blekinge Småland är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som utvecklar destinationern Blekinge Småland, som berikar näringslivet och får regionala filmskapare att utvecklas.

Förstudie hösten 2016

Hämta in erfarenheter från andra filmregioner nationellt och internationellt som drar nytta av professionella filminspelning för att stimulera destinations- och näringslivsutveckling. Detta med avsikt att identifiera framgångsfaktorer och ”fällorna”. 

Samt undersöka möjliga samverkansaktörer för finansiering av en regional filmfond, såväl privata som offentliga.

Projektperiod 2017-2020

Mål med projektperioden.

År 1

– Identifierat och riggat en grund för en regional rapport- och genomförandestruktur för audiovisuella produktioner. Strukturen involverar enskilda kommunala tjänstemän, politiker, destinationsutvecklare och privata näringsidkare.
(Vem gör vad, när och hur. involverade aktörer från startskottet i form av förfrågan om filminspelning till slutprodukt filmturism.)

– Följa upp arbetet med finansieringsmodeller av en regional filmfond i Blekinge och Småland genom samverkan med såväl privata som offentliga aktörer.

– Inled kartläggning av befintliga utbildningsaktörer och möjliga samarbetspartners i Blekinge och Småland. I syfte att på sikt starta manusutbildning och utbildning på B-funktioner i filmteamen.

År 2

– Skriva samverkansavtal för rapport- och genomförandestruktur mellan regionala, kommunala och enskilda aktörer i Blekinge och Småland. I syfte att utifrån en standardiserad tidsplan kunna starta, stimulera, stödja och följa upp insatser kopplade till filminspelningar i vår regionen ur produktions-, destinations- och näringslivsperspektiv.

– Utveckla arbetet med finansieringsmodeller av en regional filmfond i Blekinge och Småland genom samverkansavtal med såväl privata som offentliga aktörer.

– Fortsätta kartläggning av befintliga utbildningsaktörer och möjliga samarbetspartners i Blekinge och Småland. I syfte att på sikt starta manusutbildning, utbildning på B-funktioner i filmteamen och filmturism.

År 3

– Utveckla ett digitalt verktyg för rapport- och genomförandestruktur mellan regionala, kommunala och enskilda aktörer i Blekinge och Småland. I syfte att utifrån en standardiserad tidsplan kunna starta, stimulera, stödja och följa upp insatser kopplade till filminspelningar i vår regionen ur produktions-, destinations- och näringslivsperspektiv.

– Involvera fler regionala och lokala aktörer i den rapport- och genomförandestruktur som projektet utvecklar.

– Utveckla arbetet med finansieringsmodeller av en regional filmfond i Blekinge och Småland genom samverkansavtal med såväl privata som offentliga aktörer.

– Identifiera utbildningsbehov baserat på lokala, nationella och internationell erfarenhet inom manusutbildning, utbildning på B-funktioner i filmteamen och filmturism.

År 4

– Offentliggöra det digitalt verktyget för rapport- och genomförandestruktur mellan regionala, kommunala och enskilda aktörer i Blekinge och Småland. 

– Involvera fler regionala och lokala aktörer i den rapport- och genomförandestruktur som projektet utvecklar.

– Säkra långsiktig finansiering av en regional filmfond i Blekinge och Småland.

– Stimulera en start av en utbildningar på olika nivåer som främjar produktions-, destinations- och näringslivsutveckling. Spjutspetsen är en ett-årig manusutbildning med internationell lyskraft vars manusrättigheter genererar avkastning till Filmfonden.