Om Reaktor

Reaktor Sydost är en ideell förening bildad gemensamt av de tre regionförbunden. Föreningen är ett av nitton regionala resurscentrum för film i Sverige och verkar på uppdrag av Kulturrådet och regionförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Överenskommelse med regionerna

Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet södra Småland (från och med 2015 Region Kronoberg) och Region Blekinge samarbetar inom kulturområdet med utgångspunkt i den gemensamma målsättningen att i ett nyskapande, gränsöverskridande och kreativt klimat stödja och utveckla kulturen inom sydost. Styrdokument som ligger till grund för de tre regionernas samarbete är Avsiktsförklaring – Kultur i sydost (2002) samt Överenskommelse Sydostkultur (2010).

För att stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydostregionen träffar de tre regionerna denna överenskommelse med föreningen Reaktor Sydost.

Överenskommelsen grundas på:

 • Gällande regional utvecklingsstrategi för respektive län.
 • Gällande regional kulturplan för respektive län.

Reaktor Sydosts grunduppdrag

Reaktor Sydost ska stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydostregionen på följande sätt:

 • Film i skolan – Reaktor Sydost ska stödja lärare och pedagogers filmpedagogiska arbete. Syftet är att främja barn och ungas möjligheter att få lära sig om den rörliga bilden som uttrycksform, mediers påverkan, och ges möjlighet att uttrycka sig med film och medier.
 • Filmskapare – Reaktor Sydost ska stötta unga filmare i regionen som vill berätta en historia för publik. Detta görs genom ekonomiskt stöd till filmproduktioner, dramaturgistöd, utlåning av filmteknik samt kompetensutveckling.
 • Film och publik – Reaktor Sydost ska bistå biografer, filmklubbar, föreningar och kommuner med kompetens kring biografutveckling, publikarbete, samarrangemang, rättigheter och tillgänglig repertoar.
 • Deltagarkultur – Reaktor Sydost ska stötta utvecklingen av deltagarkulturer i regionen, med utgångspunkt i de utmaningar som digitaliseringen innebär för det lokala kultur- och föreningslivet i de tre regionerna, exempelvis i form av generationsväxling och förändrade former för engagemang. Reaktor Sydost ska sprida kunskap och erfarenheter om goda exempel, finansieringsmodeller, plattformar och verktyg för deltagande och medskapande. Reaktor Sydost ska också ta initiativ till att driva särskilda projekt inom detta område.

Reaktor Sydosts arbete ska kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta med utgångspunkt i hur insatserna kan antas ha påverkat människor och miljö.

Horisontella perspektiv som särskilt ska beaktas i uppföljningen är:

 • Barn och unga
 • Interkulturell utveckling och mångfald
 • Internationellt perspektiv
 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet

Läs mer om överenskommelsen

Här kan du ta del av överenskommelsen i sin helhet...

Kontaktuppgifter

Personal

Martin Eneborg
Verksamhetsansvarig
Filmkonsulent för barn och unga (teknikbokning)
Tel 0733-47 79 16
martin(a)reaktorsydost.se

Magnus Engvall
Filmkonsulent för barn och unga 
Tel 0733-47 79 14
magnus(a)reaktorsydost.se

Christina Schöning
Filmkonsulent för filmskapare, produktionsstöd och filmfika
Tel 0733-47 72 15
christina(a)reaktorsydost.se

Patrik Hörberg
Filmkonsulent för filmskapare, snabba cash-stöd, teknikutlåning och kurser
Tel 0733-47 79 15
patrik(a)reaktorsydost.se

Lotta Nyblom
Filmkonsulent film och publik
Tel 0733-47 79 11 
lotta(a)reaktorsydost.se

Ida Qvarnström
Filmkonsulent samarbetsprojekt
Tel 0733-47 79 10
ida(a)reaktorsydost.se

Lianna Hallsénius
Projektledare Filmriket
Tel 0733-47 79 12
Lianna(a)reaktorsydost.se

Henrik JP Åkesson
Projektledare Filmfonden
Tel 0733-47 79 13
j
p(a)reaktorsydost.se

Adress

Adress i Växjö

För både brev och bud:

Reaktor Sydost
Vilhelm Mobergs gata 2
352 34 VÄXJÖ

 

Hälsa på oss i Kalmar:

Reaktor Sydost
Västra Vallgatan 5
392 32 KALMAR
0733-477 914

 

Hälsa på oss i Karlskrona:

Reaktor Sydost
Ronnebygatan 49
KARLSKRONA
0733-477 913

Hitta till oss

I Växjö sitter vi i stans äldsta trähus i Kulturparken, nära Smålands Museum. Gamla domprostgården heter huset. Adressen är Vilhelm Mobergs gata 2.

Följ vägskyltning mot Sjukhuset och strax därvid ligger Utvandrarnas hus. Sväng in där. Det finns en långsträckt allmän parkering framför vårt ståtliga faluröda hus som ligger uppe i backen. Tillfälligt kan man ställa sig direkt framför vår entré med den gula dörren. Behöver du parkera länge har vi platser på baksidan. Kör in genom den röda gamla grinden märkt "privat" och parkera på baksidan. 

Kommer du med buss eller tåg så ligger vårt kontor precis på andra sidan spåren från Resecentrum. Ta gångbron över och sväng av direkt till vänster därefter. Kryssa dig ner genom parken mellan museet och järnvägsspåret. Du passerar en väderkvarn och ett antal gamla byggnader likt en hembygdsgård och längst ner står vårt stora röda hus. 

I Kalmar huserar vi i Kalmar teatern vid Larmtorget, Västra Vallgatan 5.  ett kvarter från Järnvägsstationen. Ingång genom den svarta stora träporten till innergården, där går du till dörren direkt till vänster och knackar på!

I Karlskrona har vi vårt kontor på Borgmästargatan 6. Ingång via gröna porten. Ring till Henrik JP Åkesson Tel 0733-47 79 13 för att komma in!

Varmt välkommen att hälsa på oss!

Karta

Växjökontoret... 
Kalmarkontoret...
Karlskronakontoret...

Företags- och betaluppgifter

Organisationsnummer

802444-1480 
Föreningen Reaktor Sydost 

Bankgiro

BG 366-2004 Reaktor Sydost
BG 481-5445 Filmfonden
BG 481-8530 Filmriket

Märk inbetalningar med ändamål och ev. nr.

Swish

123 570 45 49 Filmklubben

 

Grafisk profil inkl. logotype

Klicka här så kommer du till Reaktor Sydost logotyper i eps och png format. Logotypen finner du i svart eller vitt.

Styrelsen

Invalda i Reaktors styrelse är idag förtroendevalda politiker från Regionförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Ofta ingår de där i respektive regions kulturnämnd och är därmed väl insatt i den regionala kulturpolitiken.

Ordförande:
Karin Helmersson (C), Regionförbundet Kalmar län

Vice ordf.
Patrik Sjöstedt (S), Region Blekinge

Ledamöter:
Ingemar Almkvist (S), Region Kronoberg
Karin Brunsberg (M), Region Blekinge
Lena Granath (V), Regionförbundet i Kalmar län
Rickard Karlsson (L), Region Kronoberg

Ersättare:
Sandra Bizzozero (S), Region Blekinge
Björn Gullander (V), Region Kronoberg
Mattias J Karlsson (L), Regionförbundet i Kalmar län
Caroline Axelsson (MP), Regionförbundet i Kalmar län
Vidar Lundbäck
(C), Region Kronoberg
Lennart Ung (KD), Region Blekinge