Policy kring försäkring av filmutrustning

BRUKARFILOSOFI

Reaktor Sydost lånar ut filmutrustning för att den ska användas. Det innebär att saker går sönder. Oftast beror det på att brukaren är ovan vid att hantera utrustningen. Reaktor anser att det är helt okej när det råkar hända.

“Hellre en trasig pryl än en pryl som ligger och dammar på hyllan för att ingen vågar ta ansvaret att låna ut den.”

Reaktor budgeterar varje år för att kunna hantera en viss kostnad för filmutrustning som går sönder.

NYTTJANDE AV FILMUTRUSTNINGEN

Reaktor Sydost uppmuntrar den som bedriver verksamheten att generöst låna ut filmutrustningen till brukaren. De får gärna nyttja den över hela dygnet, kvällar och helger utan att verksamheten har möjlighet att hålla dem under uppsikt.

Självklart ska brukaren uppmärksammas på att de har ansvaret för utrustningen till dess de lämnar tillbaka den till den som bedriver verksamheten. Men det är inte konstigare än att man har koll på sin egen mobiltelefon. 

Överdramatisera således inte, utan låt brukarna få frihet med tillhörande ansvar.

KOSTNADEN

Den filmutrustning Reaktor lånar ut är gjord för att användas. Den är inte speciellt dyr. Mellan 60 kr och 4 000 kr.

Utrustningen är finansierad av offentliga medel och är till för att användas av våra unga medborgare.

FÖRSÄKRING

Låntagaren bär ansvaret för utrustningen. Reaktor ser låntagaren som den som bedriver verksamheten t.ex. kommunen eller skolan. När ni tagit emot filmutrustningen ingår den tillfälligt i er verksamhet. 

Självrisk är generellt sett mycket hög på den försäkringen som låntagaren (t.ex. skola/kommun) har tecknat för sin verksamhet. Det innebär att den vida överstiger värdet på filmutrustningen.

Skulle skada uppstå är det därför Reaktors förhoppning är att den som bedriver verksamheten har möjlighet att dela på kostnaden för den utrustning som gått sönder. Finns inte den möjligheten bär Reaktor kostnaden själv.

Om det finns möjlighet så tillämpas samma/motsvarande avtal på filmutrustningen som skolan upprättat med vårdnadshavaren när det gäller t.ex. lån av skolans bärbara dator eller läsplatta.

Vid skada på sådan utrustning är det vanligt förekommande att målsmans hemförsäkringen nyttjas vid skada. Är detta tillämpbart så uppskattar Reaktor den möjligheten. Reaktor Sydost tar hela kostnaden för självrisken som Reaktor betalar ut direkt till målsmannen. 

VID OAKTSAMHET 

En ovan brukare kan oavsiktligt vara oaktsam. 

Den eventuella skada som uppstår då är en risk Reaktor Sydost är beredd att ta. Finns försäkring hos den som bedriver verksamheten eller hos brukaren nyttjas den.

VID GROV OAKTSAMHET

Har brukaren avsiktligt förstört utrustningen ska detta utredas av den som bedriver verksamheten genom att ett samtal förs med den inblandade. Ni ser inte mellan fingrarna utan diskuterar vad och varför det hände.

Verksamheten rapporterar det som är möjligt till verksamhetsledaren på Reaktor Sydost. På så sätt lär vi oss och kan förhindra liknande situationer i framtiden.

Den eventuella skada som uppstår vid grov oaktsamhet är en risk Reaktor Sydost är beredd att ta. Finns försäkring hos den som bedriver verksamheten eller hos brukaren nyttjas den.

STÖLD

Reaktor har nolltolerans mot stöld.

Reaktor Sydost kommer polisanmäla stölden.

 

FRÅGOR

Frågor kring denna policy kring försäkringsfrågan vid utlåning av filmutrustning kan ställas till:

Martin Eneborg
Verksamhetsledare 
Reaktor Sydost

0733-477 916 
martin@reaktorsydost.se