Produktionsstöd

Reaktor Sydost fördelar 200 000 kr per år till filmproduktioner som spelas in i regionen eller där filmskaparen har en stark anknytning till regionen. Maxbeloppet är 30 000 kr per film. Från september 2017 slopar vi kravet på medfinansiering, men det är starkt meriterande om du hittar fler finansiärer till ditt projekt utöver Reaktor Sydost, inte minst när du planerar en större produktion. Här hittar du en förteckning över möjliga finansiärer för din film.

Beslut om stöd tas två gånger per år av en fristående jury. 

Sista ansökningsdagar under 2018 är:
- 27:e februari med beslut 10e april.
- 15:e september med beslut 6e november.

Du som fått Snabba Cash stöd, kan även söka produktionsstöd för ditt projekt i ett senare skede.

En löpande dialog

Vi filmkonsulenter strävar efter att ha en dialog med dig som söker för att säkerställa att ansökan är så komplett som möjligt innan den överlämnas till juryn.

Juryn fokuserar på ditt synopsis (max en A4) till berättelsen som du vill förmedla. Ofta går det att skruva åt historien ett varv till och därmed förbättra utgångsläget inför produktion. Därför finns vi till hands och kan ge tips och råd. Ring eller maila gärna innan du skickar in något. Du kan söka ett särskilt stöd för att utveckla ditt manus (dramaturgistöd).

Reaktor har begränsat med pengar och juryn väljer därför med omsorg vilka filmprojekt som ska få stöd.

(Observera att våra filmstöd inte går att söka för filmprojekt som genomförs under utbildning, exempelvis filmskola eller folkhögskola. Läs om vårt pitchstöd i så fall som är riktat till högre filmutbildningar). 

Juryn består av följande personer:

Michelangelo Miskulin, Kalmar
Malin Andersson, Malmö
Fredrik Sandblad, Växjö
Filip Cajnerud Skala, Växjö

Klicka här för att komma till formuläret och ansöka! 

Stöd för filmare

På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till 30 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Reaktor en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Reaktor förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
På Reaktor arbetar vi även med skolbioverksamhet. Det gör vi genom hjälpa er med att stödja er i filmval och hjälpa er att skapa skolbioombud i er verksamhet.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning