Produktionsstöd våren 2017

Reaktor Sydost har fått in ansökningar för 22 filmprojekt våren 2017 och valde efter jurybeslut att stödja 9 av dessa. 

PR 00887 Mostafa
Spelfilm, 30 min
Sökande: Alireza Teimori, Ölands skogsby
Beslut: 20.000:- 

Detta är en viktig film som kan bli en urstark berättelse. Vad har människorna som ger sig ut på flykt och bland annat kommer till Sverige varit med om? Filmarens bakgrund gör projektet autentiskt. Reaktor Sydost vill gärna se filmen om Mostafa och hans familj bli verklighet. 

00864 Ur sund ur hav
Dokumentär, 60 min
Sökande: Sven Ekberg, Borgholm
Beslut: 10.000:- 

En jättespännande berättelse om de sista Ölandsfiskarna, som dock känns något spretigt med de olika spåren. Juryn vill uppmuntra projektet och skickar med en önskan om att fortsätta arbetet med att vaska fram det mänskligt intressanta, det visuella och framför allt det spännande observerande dokumentära i berättelsen. 

PR 00877 Ge ett år av ditt liv
Dokumentär, 58 min
S
ökande: Cecilia Jonsson, Växjö
Beslut: 20.000:- 

Ett relevant ämne som dessutom är välgrundat av sökandens kunskaper från forskningsarbete. Juryn ser både stora möjligheter och vissa risker med detta projekt. Det daterade arkivmaterialet får inte ta överhand, och kopplingen till vår nutid måste bli tydlig om det ska bli intressant för fler än de som var med. Var det värt det? Har jag verkligen gjort en insats som betydde något, är frågan som får igång juryns intresse för projektet, och som kan lyfta filmen från redovisning av historiska skeenden till en allmängiltig berättelse för våra dagar. 

PR 00878 Farväl till folkhemmet
D
okumentär, 100 min
Sökande: Martin Rosengren, Karlskrona
Beslut: 10.000:- 

Juryn uppskattar filmarens enträgna engagemang för människor i marginalen. Ambitionen att i film skildra konsekvenserna av ett brutet samhällskontrakt är väl värd att stödja. Dock behöver det filmiska berättandet fyllas med känslor för att få åskådaren att bli engagerad. Mer fokus på huvudpersonerna och deras öden, färre sidospår, är önskemålet som juryn skickar med. 

PR 00879 Bakom dessa väggar
Spelfilm, 20 min
Sökande: Alma Johansson, Borgholm
Beslut: 10.000:-

Juryn gillar det genomarbetade manuset och en grundlig projektansökan. Det blir tydligt att filmaren har visualiseringen klar för sig. Manuset har en lätt tendens att spreta, det är viktigt att hålla samman berättelsen för att hitta till kärnan, själva isoleringen.

PR 00882 Lindö - båtens plats i Kalmar
Dokumentär, 30 min
Sökande: Peter Skarpnord, Kalmar
Beslut: 10.000:- 

Ett sympatiskt projekt som samtidigt är en kulturarvsgärning. Kan Kalmar länsmuseum vara en möjlig partner? Det befintliga materialet väcker känslor för den utdöende träbåten och de som håller den vid liv. Ett kreativt, kompetent, ambitiöst klipparbete är a och o för denna film. Beroende på materialets styrka kan det vara bra att vara uppmärksam på vilken längd storyn håller för, och att eventuellt välja ett kortare format.

PR 00884 En öländsk saga
Dokumentär, 30 min
Sökande: Adam Gustafsson, Göteborg
Beslut: 15.000:- 

En filmidé med potential, lilla Ölandsbyn mot världen! Ramberättelsen är tydligt utmejslad i och med lagets resa till mästerskapet. Dock vill juryn gärna se en film som går på djupet och långt bortom den ytliga teasern. Ett nära, stringent, passionerat dokumentärt berättande - även visuellt - bör bli ledstjärna i produktionen.

PR 00871 Pyramiden
Spelfilm, 15 min
Sökande: Sofia Hedman, Färjestaden
Beslut: mentorskap, värde 10 000:- 

Juryn har svårt att visualisera filmen utifrån manuset. Är film det rätta mediet för denna berättelse? För att reda ut detta, och med tanke på att sökanden saknar filmerfarenhet, väljer juryn att ge medel till ett mentorskap från en erfaren filmdramaturg som kan relatera till ämnet.

PR 00872 Devotion
Dokumentär, 50 min
Sökande: Narav Salahaddin, Karlskrona
Beslut: 10.000:- med villkor att filmen granskas

Juryn blir imponerad av det filmiska arbetet som har lagts ner, och är villig att stötta projektet i dess slutskede. Eftersom filmen i stora delar saknar text kan juryn inte ta ställning till det innehåll som förmedlas. Stödet på 10 000 kr villkoras med att en granskning sker av en språkkunnig person. Granskningen ombesörjas av Reaktor. 

PR 00774 
Spelfilm, 15 min
Karlskrona
Beslut: avslag

Juryn anser inte att ett bidrag till ljudbearbetning väsentligt kommer att påverka filmen, och väljer att spara resurserna till andra projekt.

PR 00862 
Dokumentär, 60 min
Västervik
Beslut: avslag

Filmens idé känns ännu vag och inte färdigbearbetad. Sökanden ger uttryck för ambitionen att hitta ett brett anslag för ämnet, som är väl värt att belysa, men juryn undrar om de valda huvudpersonerna är rätt ingång.  Det saknas en riktig hangup för berättelsen. 

PR 00863 
Dokumentär, 30 min
Karlskrona
Beslut: avslag 

Idén känns ännu ofärdig och projektet för stort. Det saknas ett estetiskt koncept, och filmaren har ännu inte hittat kärnan i sin berättelse. Vi hoppas dock att sökanden inte släpper sin filmidé. Kanske är det bäst att börja med en kortfilm som inte gör anspråk på att dokumentera allt utan fokuserar på filmarens personliga relation till ämnet? 

PR 00865 Spelfilm, 15 min
Järfälla
Beslut: avslag 

Ett angeläget ämne, men berättelsen känns otydlig och något krystad. Juryn kan inte förbise svagheterna i manuset och väljer att inte gå in med stöd. 

PR 00870 
Annat, 20 min
Karlskrona
Beslut: avslag 

Underlag saknas i ansökan och juryn kan därför inte bedöma projektet. 

PR 00874
Spelfilm, 14 min
Uppsala
Avslag: avslag

Reaktor kommer in mycket sent i detta projekt. Berättelsen i sig känns spännande men det visuella materialet lever inte riktigt upp till ambitionen. Det är synd att detta projekt kom till oss så sent, vi hade gärna lärt känna filmkollektivet tidigare. Själva ämnet är intressant och ligger helt rätt i tiden. 

PR 00875
Dokumentär, 30 min
Växjö
Beslut: avslag

Sympatiskt projekt som drivs av filmarens passion för fenomenet. Men ansökan känns tunt och det framgår inte vad det ska bli för film. Sökanden uppmuntras att låna Reaktors teknik och börja filma för att testa sig fram till berättelsens kärna.

PR 00876
Annat, 72 min
Lund
Beslut: avslag 

Ett angeläget ämne och ett väldigt komplext och ambitiöst projekt. Tyvärr lyckas inte filmaren i sin ansökan åskådliggöra hur filmen ska bli. Det filmade materialet skapar förvirring. Juryn blir intresserad av personerna som är avbildade i projektbeskrivningen, men ska filmen handla om dem? Allt för många frågor kvarstår för att kunna bevilja medel till projektet. 

PR 00883 
Dokumentär, 58 min
Malmö
Beslut: avslag 

Projektet saknar anknytning till vårt verksamhetsområde och juryn väljer att inte behandla ansökan.

PR 00885
Dokumentär, 60 min
Kalmar
Beslut: avslag 

En fin idé om utanförskap och en människas dröm om tillhörighet, men juryn ser etiska problem och en risk att huvudpersonen blir uthängd istället för att skildras på ett inkännande sätt. Ansökan beskriver en ännu otydlig filmidé och kan inte undanröja farhågorna som väcks av det filmade materialet.

PR 00886
Dokumentär, 30 min
Kalmar
Beslut: avslag 

Filmidén känns tunn. Det finns knappt något manus och därmed har juryn svårt att utläsa varför filmen ska göras och vem som är målgrupp. Det finns säkert en sevärd berättelse här som dock inte är funnen och formulerad ännu. 

PR 00888
Dokumentär, 28 min
Hägersten/Bandhagen
Beslut: avslag 

En underbar filmidé och en intressant huvudperson. Tyvärr kommer filmarna alldeles för sent in i skeendet, det som filmen ska handla om står redan färdigt och det saknas grund för en filmberättelse idag. Synd! 

PR 00889
Spelfilm, 7 min
Spånga
Beslut: avslag

Manuset har brister och det är oklart om film är det rätta mediet för denna berättelse. Kanske vore det bättre att fortsätta på teaterspåret? Den inspelade scenen kan inte övertyga juryn om att detta är ett projekt som Reaktor ska stötta.