Skapande skola

"Skapande skola" är ett stöd som skolor och kommuner söker hos Kulturrådet. Syftet är att öka samverkan mellan skola och kultur. Ett Skapande skola-projekt är en bra chans att få prova på eget skapande med film. Ansökan till Kulturrådet ska ske i början av februari och det går alltid bra att ta hjälp av Reaktor för att bolla tankar kring ansökan.  

Skolans önskemål i centrum

Vi på Reaktor Sydost utgår alltid ifrån skolans önskemål och behov. Vi hjälper er gärna i ansökningsfasen. När det till det praktiska arbetet i klassrummet så lägger Reaktor ut det på mycket kompetenta filmare från regionen som har stor vana av att jobba med barn och unga i lärmiljö.

Boka och planera en filminsats

Du är välkommen att själv direkt ta kontakt med filmarna för att planera och boka insatsen. Behöver du stöd i ditt val är du alltid välkommen att prata med oss på Reaktor.
Klicka här för m
er information och ta kontakt med filmare från vår region...

 

Reaktor Sydost koordinerar många skapande skola-projekt i våra kommuner. Filmare och resurser är hårt anlitade så tänk på att boka i god tid. 
Under 2013 arbetade vi med 4 000 elever i grundskolan i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

 

Stöd för filmare

På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till 30 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Reaktor en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Reaktor förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
På Reaktor arbetar vi även med skolbioverksamhet. Det gör vi genom hjälpa er med att stödja er i filmval och hjälpa er att skapa skolbioombud i er verksamhet.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning