Rösta på dina favoriter!

Röstningen är nu avslutad.

Publikens röster vägas samman med juryn för att få fram våra vinnare! 
En vecka före deadline för anmälan öppnar röstningen som pågår under två rafflande veckor.

/Reaktor Sydost